O nas

Naszą misją jest również edukacja związana z dobrostanem zwierząt. Dotyczy to zarówno zwierząt towarzyszących jak i zwierząt gospodarskich. Tworzymy programy dla dzieci i młodzieży z małych miast i wsi mające na celu szerzenie idei zrównoważonego wykorzystywania zwierząt, z poszanowaniem ich potrzeb zależnych od danego gatunku. Wierzymy, że edukacja, właśnie dzieci i młodych ludzi, jest najbardziej skuteczną formą zmiany i kształtowania postaw wobec zwierząt.