Pozytywne szkolenie psów
on-line/stacjonarne

Warsztaty „DLACZEGO MOJE DZIECKO…”

Warsztaty psychologiczne dla seniorów

Zajęcia z udziałem psów w zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych

Ostrołęcka psia grupa spacerowa

Zajęcia edukacyjne