Aktywności z udziałem zwierząt (AAA)

Aktywności z udziałem zwierząt są najbardziej pasywnym rodzajem Interakcji ze zwierzętami.

“…interakcje pomiędzy ludźmi a zwierzętami nie nastawione na cel ani nie tworzone z myślą o potrzebach konkretnych osób” (Delta Society, SCAS, 2015)

“… nieformalne interakcje często przeprowadzane ochotniczo przez człowieka oraz zwierzę w celach motywacyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Interakcje te nie mają celów leczniczych.” (IAHAIO, 2013)

Definicja AAA podkreśla “brak celów leczniczych” (IAHAIO) oraz prowadzenie zajęć przez “nieprofesjonalistów lub ochotników” (SCAS). W programach Aktywności z udziałem zwierząt celem jest sama aktywność. Zadanie może polegać na przykład na “wyszczotkowaniu psa. W ramach tych aktywności (np zabiegów pielęgnacyjnych) znajdą się elementy fizjoterapii ponieważ klient musi pracować nad siłą dłoni i koordynacją, dla innego klienta ta sama czynność będzie zawierać terapię społeczną lub logopedyczną ponieważ będzie musiał poprosić pomocnika o właściwą szczotkę, dla innego będzie to ćwiczenie edukacyjne kiedy będzie przypominał sobie nazwy części ciała psa, rodzaje sierści i/ lub kolory. Tak więc, chociaż Aktywności ze zwierzętami zawierają wiele elementów terapeutycznych i edukacyjnych, “sesja” jest jedynie zadaniem lub czynnością osadzoną w naturze ponieważ nie ma określonych celów a wyniki nie są mierzone.