Interwencje z udziałem zwierząt (AAI)

Termin Interwencja z udziałem zwierząt jest często używany jako termin ogólny obejmujący Terapię, Edukację i Interwencje.

Użycie tego terminu można rozumieć jako “terapia behawioralna z udziałem zwierząt” i w pewnym stopniu ma cele rehabilitacyjne.

Przykładem programu AAI byłby program dla nastolatków z grupy ryzyka lub młodocianych przestępców. Interakcje i zajęcia ze zwierzętami mogą pomóc wskazać właściwą drogę młodzieży z grup ryzyka i tej, która już weszła w kolizję z prawem, dać okazje do zmiany swojego zachowania. Programy, których celem jest integracja społeczna i poprawa stanu emocjonalnego mogą również najlepiej pasować do tej kategorii jako że pomagają zapobiegać wykluczeniu społecznemu oraz zmieniają myśli i uczucia.

W programach AAI celem jest zwykle prewencja, na przykład popełniania przestępstw, przemocy, samobójstw, samookaleczania, separacji i innych. Aktywności interwencyjne zachęcają do zmiany zachowania i/ lub myśli i uczuć. Zależnie od programu AAI często może on zawierać sporą dawkę AAT (Terapii z udziałem zwierząt), rehabilitacji psychologicznej, behawioralnej i społecznej.