Edukacja

Ostrołęcka psia grupa spacerowa
Aktywność z udziałem zwierząt
Weekendowe szkolenie psów
„Czas na wdech”