Edukacja z Udziałem Zwierząt (AAE)

Edukacja z udziałem zwierząt jest zwykle nastawiona na cel jakim są postępy w nauce z naciskiem położonym na zadania z udziałem zwierząt, które pomagają w zrozumieniu matematyki, czytania, pisania i innych podstawowych zagadnień. AAE może również wspomagać naukę podstawowych pojęć takich jak prawo/ lewo czy kolory.

Chociaż rozwijanie funkcji poznawczych i uczenie się są zwykle podstawowymi celami AAE, są liczne korzyści, na których można się skupić podczas terapeutycznych sesji ze zwierzętami.

“Edukacja z udziałem zwierząt (AAE) to nastawiona na cel, zaplanowana i ustrukturyzowana interwencja odbywająca się pod kierunkiem i/ lub przeprowadzana przez specjalistę od edukacji lub pokrewnej dziedziny… Aktywności koncentrują się na celach naukowych, umiejętnościach społecznych i funkcjonowaniu poznawczym…” IAHAIO, 2013

Można by założyć, że Edukacja z udziałem zwierząt dotyczy uczenia kogoś zadań związanych ze zwierzętami, tak aby zdobył wiedzę i nabył umiejętności związane z zwierzęciem.

AAE dostarcza prowadzącemu zajęcia (specjaliście od edukacji) okazji do bycia kreatywnym, do wcielania w życie nowych pomysłów na nauczanie tematów bardziej abstrakcyjnych z natury. Będzie to odpowiadać wielu uczniom, a szczególnie tym, którzy słabo odnajdują się w tradycyjnych sposobach nauczania.