Jednym z realizowanych od 2013 r programów jest resocjalizacja osób przebywających w zakładach karnych. To wielopoziomowy projekt w którym Osadzeni uczą się prawidłowej opieki nad psami, rozwijają poczucie odpowiedzialności za inną istotę, rozwijają współczucie, a także uczą się współpracy w grupie i osiągania wspólnie wyznaczonego celu. W następnym etapie programu Osadzeni uczestniczą w zajęciach w ośrodkach pomocy społecznej, w Środowiskowych domach samopomocy dla osób niepełnosprawnych, gdzie pod okiem instruktorów prowadzą zajęcia z psami wspomagające rehabilitację podopiecznych tych placówek.